FAQ - wyniki egzaminu TOEIC

Czy można nie zdać egzaminu TOEIC®?


Nie ma takiej możliwości by nie zdać egzaminu TOEIC®. Nie każda praca czy zadanie wymaga takiej samej znajomości języka angielskiego. Egzamin TOEIC® określa wszelkie poziomy umiejętności językowych, ponieważ został stworzony by mierzyć różne poziomy znajomości języka angielskiego.

Jego zadaniem jest pokazać poziom umiejętności językowych, danej osoby w chwili przystąpienia do egzaminu.

Wiele firm stosuje egzamin TOEIC® by ustalać własne standardy umiejętności językowych, przewidzianych jako niezbędne do objęcia określonych stanowisk pracy. Oznacza to, że osoba korzystająca z egzaminu TOEIC® może jedynie sprostać lub nie wymaganiom określonego pracodawcy, co nie oznacza, że nie zdała egzaminu.


Jak oblicza się wyniki egzaminu TOEIC®?


Wyniki zliczane są na podstawie ilości poprawnych odpowiedzi. Liczba poprawnie udzielonych odpowiedzi w każdej z sekcji egzaminu jest zliczana i zamieniana na wynik na skali punktowej egzaminu.

Każda egzaminowana osoba otrzymuje trzy wyniki z egzaminu. Wynik za każdą sekcję, to punkty w skali od 5 do 495. Sekcje są dwie: słuchanie i czytanie. Trzeci wynik to suma wszystkich uzyskanych punktów w skali od 10 do 990. Procedury statystyczne służące do przeliczania wyników egzaminu odnoszą się do wspólnej skali, co zapewnia, że podobne wyniki uzyskane na teście odzwierciedlą podobny poziom biegłości języka angielskiego.


Jak szybko poprawią się moje wyniki egzaminu TOEIC®?


Poprawa umiejętności językowej, z reguły wymaga określonego czasu, jaki należy poświęcić na praktykę i naukę angielskiego. Szybkość przyswajania wiedzy jest rzeczą bardzo indywidualną. Istnieje wiele czynników, które mają na to wpływ: motywacja do pracy, czas poświęcony na praktykę, ilość godzin w tygodniu przeznaczonych na naukę języka angielskiego, poprzednie doświadczenia językowe, rodzaj i jakość nauczania a także umiejętności samych nauczycieli. Trudno jest jednoznacznie określić ile czasu potrzeba by postęp w opanowaniu języka mógł zostać zauważony, poprzez znacząca zmianę w wynikach z egzaminu TOEIC®.

ETS Europe zaleca by ponowne podejście do egzaminu zaplanować po kolejnych 60 godzinach nauki i praktyki języka angielskiego. Ponieważ, jak już zostało wspomniane, szybkość uczenia się jest sprawą bardzo indywidualną, niektóre osoby mogą potrzebować więcej lub mniej godzin by, ponownie podejść do egzaminu TOEIC®.


W jaki sposób dowiem się o wynikach egzaminu?


O wynikach egzaminu osobiście powiadomione zostaną osoby, które same pokryły koszty egzaminu. Jeśli jednak przystąpienie do egzaminu odbyło się dzięki instytucji pokrywającej jego koszta to bezpośrednio o wynikach powiadomiona zostania instytucja, która z kolei, przekaże wyniki osobom biorącym udział w egzaminie.


Jeśli zdam inną wersję egzaminu TOEIC®, czy otrzymam te same wyniki?


Jeśli zdasz inna wersję egzaminu, prawdopodobnie otrzymasz nieco inne wyniki niż za pierwszym razem. Egzamin TOEIC® jest bardzo rzetelny, ale żaden egzamin nie może dokonać pomiaru wiedzy z taką samą konsekwencja i precyzją. Jeśli zdasz kilka wersji egzaminu w krótkim czasie, uzyskasz kilka wyników, których średnia będzie twoim prawdziwym wynikiem.


Jak długo ważne są wyniki egzaminu?


Wyniki są tak długo ważne jak długo poziom biegłości językowej egzaminowanego się nie zmieni. Znajomość języka może się jednak z czasem polepszyć lub pogorszyć. Z tego powodu im bardziej aktualne są wyniki egzaminu tym większe prawdopodobieństwo, że odpowiadają one rzeczywistemu poziomowi znajomości języka. ETS zaleca by określać poziom umiejętności językowych średnio, co dwa lata.


Jak długo moje wyniki będą przechowywane?


By umożliwić tobie i twojemu pracodawcy podsumowanie twoich osiągnięć, wyniki egzaminu będą przechowywane bezterminowo. Jeśli nie życzysz sobie by twoje wyniki były w ten sposób przechowywane, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem ETS.


Czy moje wyniki są tajne?


Twoje wyniki pozostają tajne i zostaną ujawnione jedynie instytucji, która umożliwiła Ci zdanie egzaminu oraz ETS Europe. Wyniki mogą zostać przedstawione innym firmom jedynie za twoją pisemną zgodą.


Czy mogę liczyć na ponowne sprawdzenie wyników egzaminu?


Jeśli twoim zdaniem uzyskane wyniki nie oddają w pełni twoich umiejętności w zakresie znajomości języka angielskiego, możesz domagać się ponownego sprawdzenia egzaminu i przekazania nowego zestawienia wyników. Jeśli pojawią się jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy pierwszym a drugim wynikiem egzaminu to koszty ponownego sprawdzenia poniesie przedstawiciel ETS. Jeśli jednak okaże się, że nie ma żadnej rozbieżności w wynikach, to prawdopodobnie trzeba będzie uiścić niewielką opłatę pokrywająca koszty ponownego sprawdzenia egzaminu.

Adres biura ETS:

ETS Global B.V. Sp. z o.o

oddział w Polsce

ul. Świętokrzyska 31/33a

V piętro

00-049 Warszawa

tel.: (22) 828 10 77

fax.: (22) 828 10 71

mobile: +48 512 315 110

e-mail: office@etseurope.org

www.etseurope.org

Lista ośrodków egzaminacyjnych na stronie


Połącz przyjemny wypoczynek z efektywną nauką języka za granicą – Sprachcaffe zaprasza do 32 międzynarodowych szkół językowych na całym świecie. 30 lat doświadczenia, młodzież z całego świata, prestiżowe certyfikaty, własne metody nauki języka i różnorodne zajęcia dodatkowe (sport, kultura, imprezy) to właśnie wyjazdy językowe ze Sprachcaffe.


Egzamin TOEIC uznawany przez Administrację Publiczną
Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 27 grudnia 2005 r. otrzymanie 750 punktów z egzaminu TOEIC potwierdza znajomość języka angielskiego dla kandydatów starających się o status pracownika mianowanego Służby Cywilnej.
Więcej>>>

Egzamin TOEIC uznawany przez Uniwersytet Warszawski.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 10 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 marca 2006 roku egzamin TOEIC został uznany jako certyfikat zewnętrzny instytucji certyfikującej potwierdzajacy biegłość językową studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Otrzymanie 750 punktów z egzaminu TOEIC zwalnia studentów z egzaminu z języka angielskiego certyfikującego biegłość językową.

Więcej>>>


KARIERA
Egzaminy ETS, a w szczególności TOEIC są honorowane na całym świecie. Ilość firm i instytucji, które uznają i/lub przeprowadzają egzaminy ETS szacuje się na ponad 8000.
Więcej>>>

 
Polityka Prywatności