Egzamin
TOEIC Bridge
język angielski

TOEIC® Bridge sprawdza umiejętności językowe osób, które dopiero rozpoczęły naukę języka angielskiego a ich poziom zaawansowania to beginner - pre-intermediate.

Jest to egzamin z języka angielskiego ogólnego (general English), którego celem jest zbadanie obecnego poziomu zaawansowania zdającego i wskazać kierunek dalszej nauki. TOEIC Bridge powstał na specjalne życzenie lektorów języka angielskiego i trenerów językowych. Pytania testowe zachowują formę egzaminu TOEIC, są jednak utrzymane na poziomie odpowiadającym przeznaczeniu egzaminu. TOEIC Bridge stosuje się do testowania osób na poziomach A1 i A2 (według CEF - Common European Framework)

Format egzaminu

Egzamin ma format testu wyboru i składa się ze 100 pytań testowych, podzielonych na dwie części (po 50 pytań w każdej): Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu) oraz Reading Comprehension (czytanie). TOEIC Bridge rozwiązuje się na papierze, wypełniając kartę odpowiedzi za pomocą ołówka.

Czas trwania egzaminu: 1 godzina

1. Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu): 25 minut, nagranie z taśmy lub płyty CD
- Interpretacja fotografii
- Zadania typu pytanie-odpowiedź
- Krótkie dialogi

2. Reading Comprehension (czytanie): 35 minut
- Uzupełnianie zdań
- Test rozumienia tekstu pisanego

Cała sesja egzaminacyjna trwa około 1 godziny 30 minut

Prezentacja wyników

Wyniki egzaminu prezentowane są na skali punktowej od 20 do 180 punktów, 10-90 punktów za każdą część. Dlatego też, egzaminu nie można 'oblać'.

Dodatkowo, egzamin określa na skali od 1 do 3 poniższe umiejętności językowe:

  • Functions: umiejętność identyfikowania zamiaru, z jakim zwraca się do nas rozmówca
  • Listening Strategies: umiejętność słuchania ze zrozumieniem i skupienia na istotnych informacjach
  • Reading Strategies: umiejętność czytania ze zrozumieniem, wychwytywanie istotnych informacji w tekście
  • Vocabulary: znajomość słownictwa i rozpoznawanie ich znaczenia w kontekście
  • Grammar: znajomość znaczenia i użycia form gramatycznych

Ten sposób przedstawienia wyników precyzyjnie wskazuje na umiejętności, które są 'mocnymi stronami' zdającego oraz na te, którym należy poświęcić więcej uwagi przy nauce.

Interpretacja wyników znajduje się w Tabeli Sprawności Językowych, która opisuje umiejętności posiadane przez zdającego na danym poziomie.

TOEIC Bridge jest standardowym testem poziomującym, którego zadaniem jest dostarczyć niezależne, obiektywne i wymierne wyniki w łatwy i dostępny cenowo sposób. Dodatkowo, wyniki egzaminu są uznanym na świecie miernikiem wiedzy z języka angielskiego.

Zastosowania egzaminu

TOEIC Bridge to idealne narzędzie w nauczaniu języka angielskiego, dostosowane do tempa nauki słuchaczy oraz motywujące do dalszego rozwoju.

Zastosowanie TOEIC Bridge to przede wszystkim:

  • Motywacja do nauki wśród uczniów,
  • Możliwość postawienia konkretnych, możliwych do osiągnięcia celów w nauce,
  • Pomiar różnych umiejętności językowych na skali punktowej i opisowej,
  • Zwiększenia zaangażowania nauczycieli w rozwijanie umiejętności językowych.

W szkołach językowych i innych placówkach nauczania języków obcych, TOEIC Bridge to także certyfikat poziomu oferowanych zajęć, potwierdzenie jakości i prestiżu firmy.

TOEIC Bridge to idealne rozwiązanie dla szkół ponadpodstawowych i pracowników firm na poziomach początkowych w nauce języka angielskiego. Nawet w krajach anglojęzycznych, egzamin ten znajduje szerokie zastosowanie:

Organizacja egzaminu

Egzamin TOEIC Bridge, podobnie jak większość egzaminów w ofercie ETS, może być zorganizowany na życzenie firm, instytucji lub klientów indywidualnych.

Ponadto, polski oddział ETS Europe w Warszawie prowadzi regularne sesje egzaminacyjne w swoim Centrum Egzaminacyjnym. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z naszym biurem w Warszawie.

Egzamin TOEIC Bridge jest również dostępny w ośrodkach egzaminacyjnych ETS w całej Polsce.

Koszt egzaminu TOEIC® Bridge: 275 PLN

Więcej na stronie: www.etseurope.org

Połącz przyjemny wypoczynek z efektywną nauką języka za granicą – Sprachcaffe zaprasza do 32 międzynarodowych szkół językowych na całym świecie. 30 lat doświadczenia, młodzież z całego świata, prestiżowe certyfikaty, własne metody nauki języka i różnorodne zajęcia dodatkowe (sport, kultura, imprezy) to właśnie wyjazdy językowe ze Sprachcaffe.


Egzamin TOEIC uznawany przez Administrację Publiczną
Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 27 grudnia 2005 r. otrzymanie 750 punktów z egzaminu TOEIC potwierdza znajomość języka angielskiego dla kandydatów starających się o status pracownika mianowanego Służby Cywilnej.
Więcej>>>

Egzamin TOEIC uznawany przez Uniwersytet Warszawski.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 10 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 marca 2006 roku egzamin TOEIC został uznany jako certyfikat zewnętrzny instytucji certyfikującej potwierdzajacy biegłość językową studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Otrzymanie 750 punktów z egzaminu TOEIC zwalnia studentów z egzaminu z języka angielskiego certyfikującego biegłość językową.

Więcej>>>


KARIERA
Egzaminy ETS, a w szczególności TOEIC są honorowane na całym świecie. Ilość firm i instytucji, które uznają i/lub przeprowadzają egzaminy ETS szacuje się na ponad 8000.
Więcej>>>

 
Polityka Prywatności