Egzamin TOEFL
język angielski

WAŻNA INFORMACJA: Rejestracja na egzamin TOEFL odbywa się za pomocą Internetu na stronie TOEFL. Tam również znajdują się szczegółowe informacje na temat terminów sesji egzaminacyjnych, ośrodków egzaminacyjnych i opłat. Zapraszamy!


Wprowadzenie


Egzamin TOEFL® to uznawany na całym świecie standard znajomości języka angielskiego, sprawdzający umiejętności językowe w kontekście akademickim u osób, dla których angielski nie jest językiem ojczystym.

TOEFL® (Test of English as a Foreign Language™) sprawdza zdolność używania i rozumienia języka angielskiego mówionego, pisanego i słyszanego w środowisku akademickim. Przeznaczony jest dla osób, dla których angielski nie jest językiem ojczystym. W przeciwieństwie do egzaminu TOEIC®, który służy do oceny użycia języka angielskiego w sytuacjach biznesowych, egzamin TOEFL® koncentruje się na kontekście akademickim. Jest to uznawany na całym świecie standard znajomości języka angielskiego, a także certyfikat honorowany przez ponad 5000 uczelni wyższych.

Wyniki egzaminu TOEFL® są wykorzystywane jako narzędzie pomocne przy podejmowaniu decyzji w instytucjach akademickich, w agencjach rządowych, licencyjnych i certyfikacyjnych oraz w programach wymiany i stypendiach.


Korzyści z egzaminu TOEFL®.

  • Jest powszechnie i łatwo dostępny.
  • Jest uznawany za międzynarodowy standard i wiodący egzamin w branży.
  • Egzamin jest przeprowadzany w bezpiecznych warunkach i jest wysoce wiarygodny; dzięki czemu jego wyniki mogą być pomocne przy podejmowaniu ważnych decyzji.

CZY EGZAMIN TOEFL® JEST UZNAWANY?


Egzamin TOEFL® jest wymagany przez ponad 5000 uczelni, uniwersytetów i agencji licencyjnych w 110 krajach na całym świecie.


Wyniki egzaminu TOEFL® są wykorzystywane przez:


  • Osoby zajmujące się rekrutacją, dziekanów i inne osoby podejmujące kluczowe decyzje
  • Dyrektorów agencji stypendialnych
  • Pracowników agencji licencyjnych i certyfikacyjnych
  • Dyrektorów HR
  • Kierowników agencji rządowych

Posiadanie certyfikatu TOEFL® jest niezbędnym warunkiem, jaki muszą spełniać osoby ubiegające się o przyjęcie na uczelnie wyższe z angielskim jako językiem wykładowym.

Egzamin TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) jest najczęściej zdawanym egzaminem potwierdzających znajomość języka angielskiego w kontekście studiów i środowiska akademickiego. Wynik z tego egzaminu jest podstawowym kryterium rekrutacyjnym stosowanym przez ponad 5.000 uniwersytetów i innych szkół wyższych na całym świecie. Ponadto, agencje rządowe i fundacje stypendialne (np. Socrates-Erasmus) wykorzystują wynik z tego egzaminu jako podstawowe narzędzie pomiaru kompetencji w zakresie języka angielskiego.


Format egzaminu TOEFL iBT (Internet-Based)


TOEFL iBT (Internet-Based) – ‘internetowa wersja egzaminu’


Obejrzyj prezentację egzaminu TOEFL iBT


41275.gifTOEFL iBT będzie odbywał się w wyznaczonych sesjach egzaminacyjnych, których każdego roku ma być 30-40, zależnie od ilości zdających i możliwości ośrodków egzaminacyjnych. W ten sposób, egzamin będzie dostępny przez cały rok w całym kraju.


Najważniejsze zmiany:
Po raz pierwszy w historii egzaminu TOEFL, będzie on zawierał element Speaking, w którym zdający będzie miał za zadanie odpowiedzieć na 6 pytań. TOEFL iBT będzie testem wszystkich czterech umiejętności językowych. Ilość pytań w całym egzaminie i czas trwania będą przedstawiały się następująco:

Sekcje egzaminu

Czas trwania

Liczba pytań

Czytanie

60-100 minut

36-70

Słuchanie

60-90 minut

34-51

Przerwa

10 minut

-

Mówienie

20 minut

6 zadań

Pisanie

50 minut

2 zadania

Zmianie ulegnie też skala punktacji egzaminu:

Sekcje egzaminu

Skala punktacji

Czytanie

0-30

Słuchanie

0-30

Mówienie

0-30

Pisanie

0-30

SUMA

0-120

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie: www.toefl.eu


Obejrzyj tabelę porównawczą wyników różnych wersji egzaminu TOEFL®


Przygotowanie do egzaminu:


Na oficjalnej stronie ETS: http://toeflpractice.ets.org/ można rozwiązać cały test TOEFL w jego nowej wersji TOEFL iBT - internet Based Test, wymagana jest rejestracja.


Więcej informacji o egzaminie TOEFL iBT

Połącz przyjemny wypoczynek z efektywną nauką języka za granicą – Sprachcaffe zaprasza do 32 międzynarodowych szkół językowych na całym świecie. 30 lat doświadczenia, młodzież z całego świata, prestiżowe certyfikaty, własne metody nauki języka i różnorodne zajęcia dodatkowe (sport, kultura, imprezy) to właśnie wyjazdy językowe ze Sprachcaffe.


Egzamin TOEIC uznawany przez Administrację Publiczną
Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 27 grudnia 2005 r. otrzymanie 750 punktów z egzaminu TOEIC potwierdza znajomość języka angielskiego dla kandydatów starających się o status pracownika mianowanego Służby Cywilnej.
Więcej>>>

Egzamin TOEIC uznawany przez Uniwersytet Warszawski.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 10 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 marca 2006 roku egzamin TOEIC został uznany jako certyfikat zewnętrzny instytucji certyfikującej potwierdzajacy biegłość językową studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Otrzymanie 750 punktów z egzaminu TOEIC zwalnia studentów z egzaminu z języka angielskiego certyfikującego biegłość językową.

Więcej>>>


KARIERA
Egzaminy ETS, a w szczególności TOEIC są honorowane na całym świecie. Ilość firm i instytucji, które uznają i/lub przeprowadzają egzaminy ETS szacuje się na ponad 8000.
Więcej>>>

 
Polityka Prywatności