Egzamin TFI
język francuski

TFI to inaczej TOEIC® w języku francuskim. Stanowi on uzupełnienie oferty ETS o egzamin z języka francuskiego dla środowiska pracy i biznesu. TFI skierowany jest do osób chcących zmierzyć swoje praktyczne umiejętności z języka francuskiego i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Honorowany przez setki firm na całym świecie, jest integralnym elementem systemów zarządzania zasobami ludzkimi.

Format egzaminu

Egzamin TFI ma format testu wyboru i składa się ze 180 pytań, podzielonych na dwie części: rozumienie ze słuchu oraz czytanie.

Egzamin trwa 1 godzinę i 50 minut.

Pytania egzaminu oparte są o rzeczywiste sytuacje, które mają miejsce w codziennym życiu osób pracujących w firmach, gdzie wykorzystywany jest język francuski - rozmowy, spotkania, negocjacje, podróże służbowe, przyjęcia i uroczystości, korespondencja biurowa.

Wyniki egzaminu obrazuje skala ocen 5-495 punktów za każdą jego część, co łącznie daje punktację na skali 10-990 punktów.

Oprócz punktacji, zdający otrzymuje również Tabelę Sprawności Językowych, która precyzyjnie określa umiejętności językowe osoby, która zdała egzamin oraz interpretuje wynik punktowy. Taki sposób prezentacji wyników egzaminu pozwala na przedstawienie certyfikatu np. pracodawcy, wraz z załączonym opisem kompetencji językowych pracownika.

Przygotowanie do egzaminu.

TFI jest egzaminem sprawdzającym praktyczną znajomość języka francuskiego. Przygotowanie do egzaminu nie wymaga znajomości słownictwa technicznego ani specjalistycznych podręczników.

Organizacja egzaminu

Egzamin TFI, podobnie jak większość egzaminów w ofercie ETS, może być zorganizowany na życzenie firm, instytucji lub klientów indywidualnych.

Ponadto, polski oddział ETS Europe w Warszawie prowadzi regularne sesje egzaminacyjne w swoim Centrum Egzaminacyjnym w Warszawie. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z biurem ETS w Warszawie.

Egzamin TFI jest również dostępny we wszystkich ośrodkach egzaminacyjnych ETS w całej Polsce.

Koszt egzaminu

Klienci indywidualni

375 PLN

Studenci i osoby poszukujące pracy (zarejestrowane w UP)

300 PLN
Certyfikat +20 PLN

Więcej na stronie: www.etseurope.org

Połącz przyjemny wypoczynek z efektywną nauką języka za granicą – Sprachcaffe zaprasza do 32 międzynarodowych szkół językowych na całym świecie. 30 lat doświadczenia, młodzież z całego świata, prestiżowe certyfikaty, własne metody nauki języka i różnorodne zajęcia dodatkowe (sport, kultura, imprezy) to właśnie wyjazdy językowe ze Sprachcaffe.


Egzamin TOEIC uznawany przez Administrację Publiczną
Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 27 grudnia 2005 r. otrzymanie 750 punktów z egzaminu TOEIC potwierdza znajomość języka angielskiego dla kandydatów starających się o status pracownika mianowanego Służby Cywilnej.
Więcej>>>

Egzamin TOEIC uznawany przez Uniwersytet Warszawski.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 10 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 marca 2006 roku egzamin TOEIC został uznany jako certyfikat zewnętrzny instytucji certyfikującej potwierdzajacy biegłość językową studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Otrzymanie 750 punktów z egzaminu TOEIC zwalnia studentów z egzaminu z języka angielskiego certyfikującego biegłość językową.

Więcej>>>


KARIERA
Egzaminy ETS, a w szczególności TOEIC są honorowane na całym świecie. Ilość firm i instytucji, które uznają i/lub przeprowadzają egzaminy ETS szacuje się na ponad 8000.
Więcej>>>

 
Polityka Prywatności